Bestilling av trykket bok

Siste opplag av den trykte utgaven er nå utsolgt fra oss.
Enkelte bokhandlere kan ha et mindre restlager.