Om Tempus Media

Tempus Media er et lite og fleksibelt forlag. Vi mottar gjerne forslag til nye produkter, enten som manus, oversettelser eller annet.  Raskest kontakt får du via epost til post@tempusmedia.no

Vi har valgt WordPress som plattform for våre nettsider.  Dette gir en rasjonell løsning for ekstern informasjon og kontakt med kundene. Epost og kommentarfeltene gir muligheter for rask kommunikasjon til oss.

Legg igjen en kommentar